Spring naar het artikel

Coronaproof dienstverlening GGD Rotterdam-Rijnmond

Het coronavirus heeft een grote impact op de verschillende GGD'en in Nederland. Omdat we een belangrijke gezondheidstaak in de regio hebben, willen we cliënten graag zien. Maar helaas hebben we nog niet genoeg capaciteit om de normale dienstverlening te hervatten. Er zijn minder spreekuren dan normaal. Als je een afspraak heeft gekregen op het spreekuur gaat dit vanwege het coronavirus anders dan voorheen.

Coronaproof
We voeren onze dienstverlening zoveel mogelijk coronaproof uit. Zo plannen we meer tijd in per consult en is er minder plek per dag. Waar mogelijk doen we een deel van het spreekuur telefonisch. Dit zal ook met je besproken worden tijdens het maken van een afspraak. Houd er rekening mee dat er langere wachttijden aan de telefoon kunnen zijn.

Huisregels
Om coronaproof te werken, zijn de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot corona leidend voor onze dienstverlening. Deze richtlijnen gelden voor alle bezoekers en medewerkers in het pand. We willen jou vragen om onderstaande huisregels in acht te nemen bij een bezoek aan onze locaties:

  • Kom op tijd voor je afspraak (maximaal 10 minuten voor de afspraak) en verlaat het pand direct erna.
  • Kom zoveel mogelijk alleen, tenzij je begeleiding nodig hebt bij jouw bezoek.
  • Voorkom fysiek contact en houd 1,5 meter afstand tot anderen. Enkel voor onderzoek kan van de 1,5 meter afgeweken worden.
  • Meld vooraf telefonisch eventuele coronagerelateerde klachten (zoals hoesten, keelpijn, neusverkoudheid, koorts of benauwdheidsklachten) van jezelf of jouw begeleider. Samen kijken we of de afspraak wordt verzet, of moet doorgaan.
  • Als je bij ons langs moet komen en klachten hebt, draag dan een mondneusmasker bij binnenkomst van het pand.
     

Gezondheidsvragenlijst
Bij het maken van een afspraak wordt een vragenlijst met je doorlopen (triage). Hierop staan vragen over jouw gezondheid. Wij vragen je deze vragen eerlijk te beantwoorden. Op basis daarvan bepalen wij of je kan langskomen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Als je langs mag komen, volgt er bij binnenkomst nogmaals een triage door de gastheer/gastvrouw.

Let op! Als je toch met coronagerelateerde klachten naar de GGD Rotterdam-Rijnmond komt, en je hebt geen urgente afspraak of onvoldoende beschermingsmiddelen, kan het voorkomen dat de gastheer/gastvrouw je de toegang tot het pand weigert. Dit geldt ook als je te laat komt voor jouw afspraak. We vragen hiervoor je begrip.