Spring naar het artikel

Jaarcijfers 2018

Blijvende uitdagingen in preventie en opsporing van soa, en de zorg voor seksuele gezondheid

Blijvende uitdagingen in preventie en opsporing van soa, en de zorg voor seksuele gezondheid


Vandaag presenteert het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland (RCSG zZH) haar jaarlijkse cijfers. Deze cijfers geven inzicht in hoeveel soa’s er het afgelopen jaar gevonden zijn bij de consulten in de 3 GGD-centra en bij welke groepen. Het centrum richt zich op mensen die meer risico lopen op een soa. Dit zijn jongeren tot 25 jaar, mensen met klachten die passen bij een soa, mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa, mannen die seks hebben met mannen (MSM), sekswerkers en mensen met (of een partner met) een migratieachtergrond.

In totaal zijn er in 2018 17.445 consulten uitgevoerd bij 13.961 cliënten. Bij 21% van deze consulten is een of meerdere soa’s gevonden. Omdat het aantal plekken beperkt is wordt er geprioriteerd op mensen met het hoogste soa-risico. Zo is het aandeel mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa of soa-gerelateerde klachten hadden toegenomen. Bij een derde van degenen die gewaarschuwd zijn is een of meerdere soa gevonden. Bij mensen met klachten is
dit 28%.

Heb je een soa? Waarschuw je sekspartners!

Van alle gevonden soa is 35% vastgesteld bij gewaarschuwden. Partnerwaarschuwing via de website partnerwaarschuwing.nl – én partnerbehandeling
blijft belangrijk. Het centrum zoekt naar innovatieve verbeteringen voor partnerwaarschuwing. Dit is vooral nodig voor gonorroe, wat in deze regio vaker voorkomt. Ook is het belangrijk dat huisartsen ondersteund worden bij partnerwaarschuwing en dat er samengewerkt wordt met hiv-behandelcentra.

Jongeren en laagopgeleiden

Binnen de jongste groep cliënten (onder de 20 jaar) werd een hoog aandeel soa’s gevonden, zo’n 30%. Gonorroe wordt het meest gevonden bij deze groep. Bij lager opgeleiden is het vindpercentage in alle groepen hoger dan bij hoger opgeleiden. De jonge, laagopgeleide groep moet meer prioriteit krijgen in de zorg voor hun seksuele gezondheidsvragen. Het centrum zet komend jaar de voorlichtingen (met soa-testen) op ROC-scholen voort en gaat aan de slag met een voorlichtingsaanbod voor het voortgezet onderwijs.

Aandaht voor MSM belangrijk

Bij de groep MSM komt vooral veel gonorroe, syfilis en LGV voor, met name bij MSM die ook een hiv-infectie hebben. In 2018 zijn 42 nieuwe (recent opgelopen) hiv-infecties gevonden, het grootste deel (36) bij mannen die seks hebben met mannen. Het is belangrijk om hiv-infecties op tijd op te sporen én te
voorkomen. Om die reden is in 2018 PrEP zorg opgestart. Deze zorg wordt verder uitgebreid in 2019.

Dit is slechts een greep uit de cijfers uit 2018. Meer cijfers uit de regio zijn te bekijken in de infographic.

 

Het RCSG zZH is een samenwerkingsverband tussen de soapoli’s van GGD Hollands Midden, GGD Zuid-Holland Zuid en GGD Rotterdam-Rijnmond. Het RCSG biedt aanvullende zorg en richt zich op groepen die meer risico lopen op een soa of seksualiteits- problemen.