Spring naar het artikel

Over soapoli.nl

Samenwerking

Soapoli.nl is de website van het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid Zuid-Holland Zuid (RCSG Zuid-Holland Zuid), waarin de volgende organisaties samenwerken:

Privacy

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan andere instanties. Als je een soa hebt, kan het nodig zijn om je huisarts te informeren. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming. Bij een doorverwijzing naar een specialist moeten de medische en persoonsgegevens doorgegeven worden.

Als je eerder voor bijvoorbeeld syfilis behandeld bent of onder behandeling bent voor soa/ hiv, vragen we je tijdens het gesprek toestemming om, als dat nodig is, met je behandelaar contact te mogen opnemen.

Wetenschappelijk onderzoek

Soms blijft een deel van het testmateriaal over. Dit kan gebruikt worden voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Je persoonsgegevens worden hiervoor nooit gebruikt. We gaan ervan uit dat je voor deze routineonderzoeken je toestemming verleent. Als je bezwaar hebt, bespreek dit dan met de verpleegkundige.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht over de soa poli? Volg dan de klachtenprocedure van de GGD waar je consult heeft plaatsgevonden:

Toegankelijkheid

Soapoli.nl vindt het belangrijk dat haar online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Lees de toegankelijkheidsverklaring.

Archief

Bent je op zoek naar publicaties van een bepaalde dag? Dan kun je terecht in het archief van de website. Daar kun je op elke gewenste dag de website opvragen (vanaf 24 oktober 2017).