Spring naar het artikel

Over soapoli.nl

Samenwerking

Soapoli.nl is de website van het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid Zuid-Holland Zuid (RCSG Zuid-Holland Zuid), waarin de volgende organisaties samenwerken:

Privacy

Het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) behandelt je gegevens altijd zorgvuldig en vertrouwelijk. Die gegevens bewaren wij in een goed beveiligd dossier. Alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg die het CSG aan jou biedt, kunnen toegang krijgen tot dit dossier.  

Als je een soa hebt, kan het nodig zijn om je huisarts te informeren. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.

Als je eerder behandeld bent voor soa/hiv, of daarvoor nog onder behandeling bent, is het voor ons belangrijk om daar meer over te weten te komen. Wij vragen jou, tijdens het gesprek, toestemming om met je behandelaar contact op te nemen.

Krijg je van ons een doorverwijzing naar een huisarts of specialist, dan sturen wij hen  de noodzakelijke medische gegevens uit je dossier en zijn wij verplicht om je burgerservicenummer te vermelden.

Wetenschappelijk onderzoek

De patiëntgegevens van de Centra Seksuele Gezondheid (CSG) in Nederland zijn belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is erop gericht om de behandeling van soa en hiv te verbeteren en soa en hiv beter te kunnen bestrijden en voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert dit onderzoek uit.

Daarnaast voert de GGD Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met het Erasmus MC onderzoek uit. Onderdeel van onderzoek is ook het restmateriaal van afgenomen monsters van lichaamsmateriaal. Hiervoor leveren wij epidemiologische en diagnose gegevens aan, zonder dat deze nog naar jouw persoon herleidbaar zijn (dus zonder naam, geboortedatum en adresgegevens). Met het oog op het regelmatig registreren en bewaken van de infectieziekten (surveillance), worden de gegevens per persoon gekoppeld aan een unieke code. Daardoor zijn de gegevens niet herleidbaar tot een persoon. Dit is onderdeel van diverse technische en organisatorische maatregelen om de privacybescherming en informatieveiligheid voldoende te waarborgen. Hierover maken wij afspraken met de onderzoekers, mede gelet op de vereisten van de Algemene Verordening Gegevens.

Mocht je, ondanks dat het anoniem is, toch niet willen dat jouw gegevens of het restmateriaal voor bovengenoemd onderzoek wordt gebruikt, dan kun je dat aangeven tijdens je afspraak. Jouw gegevens worden dan niet meegenomen in het onderzoek.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht over de soa poli? Volg dan de klachtenprocedure van de GGD waar je consult heeft plaatsgevonden:

Toegankelijkheid

Bekijk hier de toegankelijkheidsverklaring.

Archief

Bent je op zoek naar publicaties van een bepaalde dag? Dan kun je terecht in het archief van de website. Daar kun je op elke gewenste dag de website opvragen (vanaf 24 oktober 2017).