Spring naar het artikel

Jaarcijfers

Jaarlijks registreert het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid (soa poli) hoeveel mensen er op consult zijn geweest, hoeveel een of meer soa’s hadden en bij welke risicogroepen de meeste soa’s worden gevonden.

Een belangrijke bevinding uit de Soa Poli jaarcijfers 2017 is dat het aantal soa-consulten is gestegen naar 18.644 (waarvan 14.114 gezien in de regio Rotterdam-Rijnmond). Het vindpercentage is gestegen van 19,4% naar 20,9%. De stijging is voor een groot deel te verklaren, doordat prioriteit wordt gegeven aan mensen met het hoogste risico op een soa.


In 2017 zijn meer mensen getest nadat ze door een (ex) partner gewaarschuwd waren dat ze mogelijk een soa zouden hebben Het vindpercentage van een soa bij deze ‘gewaarschuwden’ is 34%. En verder zijn mannen die seks hebben met mannen goed voor bijna een derde van het aantal consulten. Bij deze groep zijn 42 hiv-infecties vastgesteld.


De jaarcijfers zijn van het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland (RCSG zZH). Dit is een samenwerkingsverband tussen de GGD-en Hollands Midden, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond.


Het Regionaal Centrum biedt aanvullende zorg en richt zich op groepen die verhoogd risico lopen op een soa of seksualiteitsproblemen, zoals jongeren tot 25 jaar, mensen met klachten die passen bij een soa, mensen die gewaarschuwd zijn etc.

Meer informatie

Er is een infographic gemaakt over de bevindingen in deze soa-regio (zuidelijk Zuid-Holland). In de rapportage is een uitgebreide toelichting van de cijfers te vinden.