Spring naar het artikel

Jaarcijfers

Jaarlijks registreert het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid (soa poli) hoeveel mensen er op consult zijn geweest, hoeveel een of meer soa’s hadden en bij welke risicogroepen de meeste soa’s worden gevonden.

De jaarcijfers zijn van het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland (RCSG zZH). Dit is een samenwerkingsverband tussen de GGD-en Hollands Midden, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond.


Het Regionaal Centrum biedt aanvullende zorg en richt zich op groepen die verhoogd risico lopen op een soa of seksualiteitsproblemen, zoals jongeren tot 25 jaar, mensen met klachten die passen bij een soa, mensen die gewaarschuwd zijn etc. Bekijk hieronder de rapporten en infographics uit 2016, 2017 en 2018.

Meer informatie

Er is een infographic gemaakt over de bevindingen in deze soa-regio (zuidelijk Zuid-Holland). In de rapportage is een uitgebreide toelichting van de cijfers te vinden.